Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kollárova naleznete v záložce Dokumenty 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Akce  Klubu  rodičů  a  přátel  Mateřské  školy  Kolárova  ve  školním roce 2010/2011

 

Lze stáhnout ve formátu pdf  PROJEKTY_2010_2011.pdf (1,2 MB)

 

NÁZEV PROJEKTU: DOPIS JEŽÍŠKOVI 2010
DATUM REALIZACE: listopad – prosinec 2010
ZDROJE: rodiče dětí
CÍL:  pořídit do MŠ formou vánočních dárků nezbytné drobnosti a školce tak ušetřit 
část prostředků na zásadnější výdaje, např. opravy
POPIS: děti spolu s p. učitelkami v jednotlivých třídách sepsaly svá přání a potřeby. 
Seznamy  pak  visely  v šatnách  a  rodiče  si  mohli  vybrat,  jaký  dárek  dětem  pořídí. 
Těsně před vánoci proběhlo předání dárků jednotlivým třídám za účasti rodičů a při 
zpěvu koled.
VÝSLEDEK:Ježíšek  dětem  pořídil  hračky  a  vybavení  v celkové  hodnotě  22.171,-  Kč. 
DĚKUJEME!!!
-------------------
 
NÁZEV PROJEKTU: ZDRAVÉ MUZICÍROVÁNÍ S KONCOVKOU
ZDROJE: grant od města Český Brod 
CÍL: prostřednictvím hudební dílny dětem umožnit prožitek z tvoření hudby, vyjádření 
svých emocí a prožití sounáležitosti projevené kolektivním hraním
POPIS:  kolektiv dětí si v bezpečném prostoru třídy za přítomnosti pedagogů a dvou 
zkušených  lektorů  vyzkouší  hru  na  různé  tradiční  hudební  nástroje  jako  je  lidová 
flétna, tzv. koncovka, buben, chřestítka, tibetské mísy, didžeridy. Kromě samotného 
hraní  je  realizovaná  také  fyzioterapeutická  část,  kterou  reprezentují  například 
automasáže, pohybová cvičení či volný tanec. 
DATUM PODÁNÍ: 28. února 2011
VÝSLEDEK: požadovaná dotace 9.450,- Kč, získaná dotace 5.000,- Kč
REALIZACE: do konce roku 2011
--------------------------
NÁZEV PROJEKTU: INSPIRATIVNÍ PROSTŘEDÍ PRO DĚTI V MŠ 
KOLLÁROVA 71 (MŠ LETADÝLKO)
ZDROJE: Státní  zemědělský  a  intervenční  fondu  prostřednictvím  MAS  Region 
Pošembeří
CÍL: Oživit a částečně nově vybavit všechny čtyři třídy MŠ Letadýlko.
POPIS:
- Třídy  oživí  nová  celoplošná  výmalba  stěn  a autorská malba  na  zdi  a  zútulní 
nové velkoplošné koberce a kobercové výřezy. 
- Nevyhovující úložné prostory nahradí nové skříňové sestavy. 
- V každé třídě vzniknou dva hrací koutky – dívčí a chlapecký na témata:
Dívčí – domeček, obchod, statek, chýška čarodějky/bylinkářky
Chlapecké – plachetnice, týpí, ponorka, autoopravna
- Celek  dotvoří  textilní  dekorace  jako  jsou  záclony,  závěsy,  polštáře,  sedací 
vaky apod.
O  dotaci  usiluje  město  Český  Brod  v součinnosti  s Klubem  rodičů  a  přátel  MŠ 
Letadýlko
DATUM PODÁNÍ: 4. května 2011
VÝSLEDEK: požadovaná dotace 449.640,- Kč (budeme znát na konci roku 2011)
REALIZACE: v případě úspěchu v roce 2012
------------------------------
NÁZEV PROJEKTU: ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
ZDROJE: Nadace ČEZ
CÍL: vytvořit přírodní hřiště s moderními herními prvky, které bude zábavné a chytré
POPIS:  odstranit  ze  zahrady  MŠ  stávající  nevyhovující  herní  prvky,  nahradit  je 
novými a zahradu obohatit o přírodní motivy a inspiraci k volné hře. Zahrada by měla 
být skládankou míst, kde děti mohou objevovat, rozvíjet svou fantazii, schovávat se , 
setkávat se, spolupracovat a inspirovat se navzájem, radovat se a cítit se pohodově 
a bezpečně.
DATUM PODÁNÍ: leden 2011
POŽADOVANÁ DOTACE: 878.000,- Kč
VÝSLEDEK: bohužel projekt nebyl úspěšný
---------------------------
NÁZEV PROJEKTU: ZAHRADA HROU
ZDROJE: Nadace Proměny
CÍL: Zahradu  u MŠ  proměnit  v skládanku míst,  kde  děti mohou  objevovat, rozvíjet 
svou  fantazii,  schovávat  se,  setkávat  se,  spolupracovat  a  inspirovat  se  navzájem, 
radovat se a cítit se pohodově a bezpečně.
POPIS: Maximálním  využitím  stávajících  zdrojů  zahrady  (dřeviny,  terénní  vlny, 
dvorečky, paloučky) vytvořit smysluplný celek v jednotné linii PUTOVÁNÍ – zahradou, 
světem,  poznáním  …  V několika  samostatných  celcích  představit  lidské  SMYSLY
(zrak, sluch, hmat, chuť, čich) a to vše doplnit herními PRVKY  (domečky, letadýlko, 
posezení, venkovní učebna, malý vodní prvek, skautský koutek, zvukový domeček). 
Do projektu bude zapojen zahradní architekt a jednáme o spolupráci s výtvarníkem 
Lukášem Gavlovským.
POŽADOVANÁ DOTACE: možnost získat až 1 mil. Kč
DATUM PODÁNÍ: 11. května 2011
VÝSLEDEK:  do konce roku 2011NÁZEV PROJEKTU: OD SEMÍNKA PO STROM
ZDROJE: od rodičů a jiných dobrovolných dárců
CÍL: s minimálními  prostředky  dosáhnout  oživení  a  obohacení  rostlinné  struktury 
zahrady  MŠ  tak,  aby  byla  pro  děti  poučením,  místem  k pozorování  a  získávání 
zkušeností s přírodou
POPIS: použitím drobných darů sazenic, semen,  substrátu a jiných zahradnických 
potřeb  a  s  využitím  dobrovolnické  práce  rodičů  a  jiných  přátel  MŠ  zapojit  děti  do 
drobných zahradnických prací a tak na zahradu přinést rozmanitější skladbu trvalek, 
bylin, zeleniny, keřů i stromů
HARMONOGRAM: kdokoli průběžně dle chuti, možností a aktivity
NÁPADY POSÍLEJTE NA: klub.msletadylko@centrum.cz
-------------------
NÁZEV PROJEKTU: JAK OŽIVIT ŠKOLKU Z MALÉHO MĚSTA?
ZDROJE: Výrobce barev Balakryl, společnost PPG Industries
CÍL: využitím barev Balakryl oživit vnitřní i venkovní prostory MŠ Letadýlko
POPIS:  s využitím sponzorského daru barev Balakryl natřít svépomocí některé části 
interiérů  v MŠ  a  zároveň  barvy  využít  pro  vytvoření  barevných  herních  inspirací 
v zahradě
ŽÁDOST: březen 2011
VÝSLEDEK: sponzorský příslib barev Balakryl
-------------
NÁZEV PROJEKTU: INSPIRACE ODJINUD
ZDROJE: vlastní čas a doprava + dobrá vůle a čas oslovených MŠ
CÍL: prostřednictvím návštěv zajímavých MŠ v okolí získat inspiraci a příp. budoucí 
partnerskou MŠ
POPIS: pro zájemce z řad rodičů, p. učitelek MŠ, městského úřadu apod. domluvíme 
exkurzi v zajímavých mateřských školách v našem okolí –  např. Waldorfská MŠ ve 
Slušticích, modulový systém MŠ v Poříčanech a jiné. 
HARMONOGRAM: dle domluvy se zájemci – červen (příp. říjen 2011)
VÝSLEDEK:  možnost navázat dlouhodobou partnerskou spolupráci s některou 
z navštívených MŠ