OZNÁMENÍ ZMĚNY CEN STRAVNÉHO


 

Z důvodu nárůstu cen vstupních surovin, dochází od 1.listopadu 2019

ke zvýšení stravného ve školní jídelně MŠ Kollárova 71, Český Brod.

 

Stravné 3-6let:  přesnídávka …….....  9,-Kč

                           oběd……………………25,-Kč

                           svačina………………….9,-Kč

 

Stravné 7-10let: přesnídávka………    11,-Kč

                            oběd………………….. 28,-Kč

                            svačina………………….9,-Kč

 

Celodenní stravné 43,-Kč pro strávníky 3-6 let a 48,-Kč pro strávníky 7-10let.

 

Platby stravného budou probíhat formou pravidelného měsíčního vyúčtování.

První platbu v částce 800,-Kč u nově nastupujících dětí uhraďte do 10.9.2019.

Variabilní symbol a č. účtu Vám sdělíme při nástupu.

V prvním týdnu následujícího měsíce, po odečtení vzniklých přeplatků, obdržíte

předpis další platby, kterou bude nutné do 20-tého tohoto měsíce uhradit.

 

Odhlášení stravy je možné

1/ telef./ SMS/ ve školní jídelně tel: 735 752 533

2/ e-mail zdravamskollarova.cb@seznam.cz

3/ on-line aplikací „I canteen“i pro „chytré“ telefony

 

Stravu je nutné odhlásit nebo přihlásit do 8 h ráno,dne příchodu do školky.

 

 

Případné další info poskytne vedoucí školní jídelny pí Schefflerová tel. 735 752 533