OZNÁMENÍ ZMĚNY CEN STRAVNÉHO


 

Z důvodu nárůstu cen vstupních surovin, dochází od září školního roku 2018/2019

ke zvýšení stravného ve školní jídelně MŠ Kollárova 71, Český Brod.

 

Stravné 3-6let:   přesnídávka …….......9,-Kč

                           oběd……………………22,-Kč

                           svačina…………………..7,-Kč

 

Stravné 7-10let: přesnídávka…………….9,-Kč

                            oběd………………….. 24,-Kč

                            svačina………………….7,-Kč

 

Celodenní stravné 38,-Kč pro strávníky 3-6 let a 40,-Kč pro strávníky 7-10let.

 

Platby stravného budou probíhat formou pravidelného měsíčního vyúčtování.

První platbu v částce 750,-Kč /pokud nemáte přeplatek/ uhraďte do 10.9.2018.

Variabilní symbol a č. účtu Vám sdělíme při nástupu.

V prvním týdnu následujícího měsíce, po odečtení vzniklých přeplatků, obdržíte

předpis další platby, kterou bude nutné do 20-tého tohoto měsíce uhradit.

 

Odhlášení stravy je možné

1/ telef./ SMS/ ve školní jídelně tel: 735 752 533

2/ e-mail zdravamskollarova.cb@seznam.cz

3/ on-line aplikací „I canteen“i pro „chytré“ telefony

 

Stravu je nutné odhlásit pracovní den předem do 11 hod. V případě náhlého onemocnění

 telefonicky ve školní jídelně do 7 hod.

 

Případné další info poskytne vedoucí školní jídelny p. Schefflerová tel. 735 752 533