Základní informace

 

 

Název občanského sdružení: Klub rodičů a přátel mateřské školy Letadýlko, spolek

Registrace provedena:  20. 12. 2010

IČ: 22843736

Sídlo sdružení: Kollárova 71, 282 01  Český Brod

Číslo účtu: 202081398/0600 u GE Money Bank, a.s.

 

Transparentnost účtu: www.gemoney.cz/transparentni-ucty

Vlevo na liště zadáte číslo účtu (jen číslo účtu, bez koncového 0600)

 

Internetová adresa: https://www.msletadylko.cz

Emailová adresa:   klub.msletadylko@centrum.cz

 

Odsouhlasená výše příspěvku na schůzce 5. 10. 2011 v min. částce 300 Kč za půl roku. Částka se hradí na jednu rodinu (rodiče, kteří mají v MŠ více dětí, nemusí příspěvek násobit počtem dětí). Každé dítě má přiražený svůj variabilní symbol, dle jednotlivých tříd.