TŘÍDY

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje Mateřskou školu Český Brod, Kollárova celkem 103 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd:

 

Pavilon A         Medvíďata        děti ve věku 5 – 6/7 let

Pavilon B         Bobříci             děti ve věku 3 – 6/7 let

Pavilon C         Cvrčci              děti ve věku 3 – 6/7 let

Pavilon D         Dráčata            děti ve věku 3 - 4 let

Po celou dobu docházky zůstávají děti zpravidla se stejnými třídními učitelkami.

Provoz mateřské školy vychází z potřeb dětí i rodičů, je od 6. 30 – 16.30 hodin.

Organizace dne

6.30 – 8.00                 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

8.00 – 9.00                 ranní hry,, jazykové chvilky, smyslové hry, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, ranní cvičení

9.00 – 9,30                 hygiena, svačina

9.30 - 10.00               didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně

10.00 – 12.00             pobyt venku, hygiena

12.00 – 13.00             oběd, rozcházení dětí, hygiena

13.00 – 14.30             odpočinek, náhradní nespací aktivity, IP –děti se specifickými vzdělávacími potřebami

14.30 – 15.00             hygiena, svačina

15.00 – 16.30             odpolední zájmové činnosti dětí

 

 

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Spontánní i řízené činnosti jsou v programu každé třídy vyváženy. Do denního programu jsou pravidelně zařazované řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.

Učitelky pracují v pravidelném týdenním střídání ranních a odpoledních směn.