PEDAGOGICKÝ SBOR

Ředitelka: 
Mgr. Jiřina Zumrová
Zástupkyně ředitelky:
Vladimíra Hybešová

 

Paní učitelky 

Třída Medvíďata "A"

Michaela Kašparová DiS.

Bc. Lenka Stará DiS.

 

Třída Bobříci "B"
MgA., Bc. Lucie Konopíková

Mgr. Jiřina Zumrová

Lenka Šedinová (asistentka pedagoga)

 

Třída Cvrčci "C"

Vladimíra Hybešová
Květa Pospíchalová

 

Třída Dráčata "D"
Lenka Bašusová
Eliška Jíchová DiS.