Zvykací hodinka

15.05.2012 18:23

Vážení rodiče,milé děti,

dovolujeme si Vám nabídnout možnost seznámit se s prostředím naší mateřské školy pomocí tzv. ,,Zvykací hodinky ''.

Jedná se o ulehčení adaptace Vašich dětí při nástupu k předškolnímu vzdělávání.

Zvykací hodinky budou probíhat ve středu 30.5:, 6.6.,13.6.,a 20.6.2012.v době od 15,00 do 16.00.

Budete se společně s Vašimi dětmi seznamovat s třídou,kterou budete od září navštěvovat.Hrát si s dětmi,které budou ve třídě přítomné.Zároveň poznáte třídní paní učitelky.

Do oddělení A - Medvíďata,byly zařazeny děti s registračním číslem:130,122,100,111,113,138,141,98,126,99,109,117,200,139,112,198,114,

115,177,185,166,140,192,137,176.

Do oddělení B -Bobříci,děti s registračním číslem:195,145,199,146,123,104,119,163.

Do oddělení D -Dráčata,děti s registračním číslem:121, 143.

Těšíme se na Vás a na společné začátky a zážitky.