Život u vody a ve vodě

21.06.2020 15:28

Tento týden jsme obdivovali živočichy žijící ve vodě a jejím okolí.

Povídali jsem si o tom, jaký význam má čistá voda nejen pro živočichy, ale hlavně pro nás. Zda-li můžeme pít vodu z potoků a řek? A jak se stane vodou pitnou? Mají všude na světe pitnou vodu z vodovodu? Jakou vodu pijeme?

Hledali jsme poučení, objevovali druhy živočichů a seznamovali se s jejich životem. Všímali jsme si zajímavostí – barva, velikost, potrava.

Proč některá žijí ve vodě a proč některá jen na souši? Která žijí i ve vodě i na souši. Co o nich víme?

Objevovali jsme vizuální podobu písma, vyhledávali stejná písmena podle vzoru. Skládali slova podle vzoru a nalepovali (ČÁP, ŽÁBA, RYBA)

Na pracovním listě jsme určovali, která zvířátka patří do vody a k vodě a která např. do ZOO.

Vybarvovali jsme omalovánky vodních živočichů a dávali pozor na správné držení pastelky a abychom nepřetahovali(předškoláci).

Nakonec jsme nakreslili nejmilejší zvířátko :-)

Přeji Vám krásné léto a pevné zdraví. V.H. :-)