ZDRAVÉ MUZICÍROVÁNÍ S KONCOVKOU

24.11.2011 11:14

Kouzelnou moc zvuků bubnů, staroslovanských píšťal, fujary a dalších netradičních hudebních nástrojů zažily děti v MŠ Letadýlko v Českém Brodě v rámci projektu Zdravé muzicírování s koncovkou.

Ve čtvrtek 24. listopadu se cca 100 dětí postupně zapojilo do čtyř interaktivních hudebně pohybových dílen. Malí muzikanti popustili uzdu fantazii při naslouchání nejrůznějším hudebním nástrojům a nechali na sebe působit jejich zvuky. Sami se pak zapojili do divokého bubnování, tancem vyjádřili táhlé tóny fujary a nakonec

Zahráli na staroslovanské píšťaly „koncovky“ z bezového dřeva.

Cílem dílen bylo umožnit dětem prožitek tvoření hudby bez nutnosti předchozí zkušenosti s hudebním nástrojem. Použitá metoda fyzio-muziko stimulace rozvíjí rytmus, pohyb a improvizační schopnosti. Malí hudebníčci mohou hudebním projevem vyjádřit své emoce a prožít sounáležitost při kolektivním hraní.

Projekt Zdravé muzicírování s koncovkou připravily maminky z Klubu rodičů a přátel MŠ Letadýlko a finančně jej podpořilo město Český Brod. Samotné hudební dílny pro mateřskou školu vedli lektoři z občanského sdružení Návrat koncovky (www.navratkoncovky.cz).

 

Fotky naleznete zde: