Září

08.09.2013 18:01

Uteklo to jako voda a máme tu zase září. Doufám, že téměř všichni se do školky těšili a proč také ne, když už víme, co můžeme od sebe očekávat. To je to nejdůležitější na vztazích, získat vzájemnou důvěru.

Naše třída, jak jistě víte, je složena ze 4 letých až 6 letých dětí. To znamená, že 12 dětí nebudou příští rok Medvíďata, ale budou již prvňáčci. Ještě je brzy na nějaké závěry, ale myslím si, že všechny tyto děti mají dobré předpoklady se prvňáčky stát. Zbývá otázka, jak respektovat vzdělávací specifika odlišných věkových skupin? Není to tak náročné, jak se zdá. Například probíhá literární činnost (pohádka O Červené karkulce): mladší děti odpovídají na otázky učitelky, starší převyprávějí text samostatně. Pracovní listy budou děti dostávat podle náročnosti ke svému věku. Pohybové dovednosti vzhledem k charakteru naší nové zahrady nebudeme také zanedbávat. Když starší děti dostanou snazší úkol (vybarvit obrázek), posílí se jim sebevědomí, a to nikdy není naškodu. Logopedická diagnostika bude v naší školce probíhat s vaším souhlasem u paní učitelky Květy Pospíchalové. Máte-li nějaké přání nebo problém týkající se vašich dětí, jsme tu pro vás. Vaše stále usmívající se učitelky Lenka Stará a Michaela Kašparová