Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

13.06.2014 18:44

Blížící se konec školního roku 2013/2014 mě přiměl k bilancování toho, co se děti naučily v mateřské škole. Propůjčila jsem si tedy název knihy Roberta Fulghuma - Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Zážitky a postřehy autora z jeho dětství si přečtu asi až o prázdninách, ale teď k nám Medvíďatům. Čeho si všimne laik na první pohled na dítěti, co umí, nejdříve výrobky a pak teprve znalosti, dovednosti, schopnosti.? Co ho vlastně v té školce naučili? Pro mě jako učitelku je odpověď na tuto otázku jednoduchá, já rozvíjím děti podle platného Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. To co si myslím, že je opravdu důležité pro život, aby se děti naučily ve školce, jsem vypsala zde:

- Dítě uplatňuje základní společenské návyky (umí pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit..)

- Je ohleduplné k druhým, pomáhá slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlivost.

- Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, spolupracuje, je schopné respektovat druhé, přijímat a uzavírat kompromisy.

- Umí si vytvořit svůj vlastní názor a umí jej vyjádřit, uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky.

- Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, váží si práce druhých.

- Dodržuje dohodnutá pravidla a dokáže se jim přizpůsobit.

Milí rodiče, nebudu Vás unavovat výčtem lidských hodnot, vlastností, které máme upevňovat v mateřské škole. Někdo si tyto dovednosti opravdu odnese ze školky a jiní se je učí celý život. Přeji našim budoucím školáčkům hodně radosti, lásky, zdraví, a štěstí na dobré lidi (to mohu určitě mluvit i za paní učitelku Míšu). Učitelka vašich dětí Lenka Stará.