Týden s vločkou

20.01.2015 07:35

Minulý týden jsme si hráli s vločkou. Začalo to vlastně hned v prvním týdnu po Novém roce, kdy jsme s dětmi na zahradě pozorovali sněhové vločky, které nám spadly na oblečení. Překvapilo nás, že mají tvar pravidelné hvězdy. Ani já jsem ještě nikdy takové vločky neviděla, rozhodla jsem se tedy, že prozkoumáme vločky do hloubky. Prohlédly jsme si s dětmi fotografické zvětšeniny sněhových vloček, zjistili jsme, že i když jsou si některé podobné, je každá z nich jedinečná (jako my). Jednu věc má ale většina vloček společnou - jejich "paprsky" vybíhají ze středu do šesti stran. Zalomená zrcátka nám sice šestiúhelník nevytvořila, ale i tak s nima byla zábava a děti si vyzkoušely využití ke své tvorbě principu odrazu. V neposlední řadě se utužily ve schopnosti spolupracovat a moc jim to šlo. Náročnějším úkolem bylo pro děti sestavit vločku na předkreslený podklad z dřevěných částí stavebnice. Musely najít od každého tvaru 6 částí a to nebylo vždy jednoduché. Pod rukama dětí nakonec vznikly úžasné vločky. Zkoušely jsme si také vytvořit vločky z vlastních těl nebo jednu vločku na velkém kulatém stole. Nakonec týdne si děti vyrobily z kartonu vločku pro tisk a v pondělí jsme s nimi vytvořili na velký kus papíru jednu velkou chumelenici. Na tu se můžete podívat v naší šatně, to ostatní si můžete prohlédnout zde. Mimichodem - Chumelenice je také název písničky, kterou jsme se s Bobříky minulý týden naučili. Řekněte jim, ať vám ji zazpívají.

A co si tím vlastně děti (hlavně předškoláci) potrénovaly? Třídění podle barvy, tvaru, zrakovou percepci a diferenciaci, počítání do šesti (i když to umí i dál), verbální vyjadřování, usuzování, spolupráci, středovou souměrnost a při zpívání správné dýchání, rytmus, sluchovou percepci, frázování.