Sponzorský dar

25.12.2011 20:58

Chtěla bych touto cestou poděkovat MUDr. M. Blažkové za poskytnutí finančního sponzorského daru, který bude použit na nákup pomůcek pro děti.

DĚKUJEME    MEDVÍĎATA, BOBŘÍCI, CVRČCI, DRÁČATA