Sběr papíru ve dnech 9.-10.5.2012

30.04.2012 18:08

 

Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko pořádá jednorázový

S B Ě R    P A P Í R U

Kdy: středa   9. 5. 2012   celý den
        čtvrtek  10. 5. 2012   do 13:30

Kde: předsíňky u šaten

Jak: roztříděné, každá komodita zvlášť pevně svázaná (noviny, časopisy, letáky)

Cíl: za peníze vybrané za sběr papíru budou zakoupeny dětem slunečníky na terasu

Dotazy: na tel. 603 400 276 (Lenka Hoffmannová) nebo klubmsletadylko@centrum.cz