Sběr papíru ve dnech 7. a 8. 11.2012

22.10.2012 19:43

 

Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko pořádá jednorázový
 
S B Ě R  P A P Í R U
 
Kdy: středa 7. 11. 2012 celý den
čtvrtek 8. 11. 2012 do 13:30
 
Kde: předsíňky u šaten
 
Jak: každá komodita pevně svázaná
(noviny, časopisy, letáky, kartony)
 
Cíl: peníze vybrané za sběr papíru budou použity jako příspěvek dětem na školkový výlet
 
Dotazy: na tel. 603 400 276 (Lenka Hoffmannová) nebo
email klub.msletadylko@centrum.cz