Sběr papíru ve dnech 18.- 19.6.2014

07.06.2014 22:47

Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko pořádá jednorázový

S B Ě R  P A P Í R U

Kdy: středa 18. 6. 2014 celý den

čtvrtek 19. 6. 2014 do 12:30

Kde: venkovní rampa před kuchyní


Jak: každá komodita pevně svázaná

(noviny, časopisy, letáky, kartony)


Cíl: peníze vybrané za sběr papíru budou použity jako příspěvek dětem na některý z dalších školkových výletů

Dotazy: na tel. 603 400 276 (Lenka Hoffmannová) nebo email klub.msletadylko@centrum.cz


Sběr prosím noste pouze v uvedené termíny, z kapacitních důvodů nelze papír skladovat předem.


Děkujeme za pochopení.