Radostný začátek

12.09.2017 14:13

   „ Prázdniny jsou pryč, jako chmýří z pampelišek“, uletěly stejně rychle a nenápadně.

Doufáme,že jste si alespoň trochu užili volna a společně strávených chvil se svými dětmi a trochu se oprostili od shonu a pracovních povinností.

I my jsme si v rámci možností odpočinuly a opět se těšíme na vaše-naše děti, teď už prostředňáčky. Začíná nám nejlepší rok z tříleté docházky do MŠ. Proč? Protože děti chod ve školce už znají, zvládají odloučení od rodičů, poznaly nás a my je, veškerou energii mohou tedy věnovat hře a novému poznávání podle ročního plánu, který jsme pro ně připravily.

Zatímco se nová „mrňátka“- Dráčátka rozkoukávají, utírají slzičky a poznávají nové prostředí, předškoláky čeká změna. Aniž by o to stáli, jsou zařazeni do povinné školní docházky (jistě jste četli ve školním řádu). Úřední šiml zařehtal a co nám přinesl? Více administrativy. Rodiče budou žádat o uvolnění dítěte,následně děti písemně omlouvat, učitelky budou žádanky a omluvenky zakládat a evidovat, p.ředitelka vyřizovat elektronické omluvy. Ještě nedávno se stačilo normálně omluvit a domluvit.

Bohužel, nové nařízení je tu a vešlo v platnost, nezbývá než doufat, že během roku vyjde najevo, že toto opatření nepomůže přinutit rodiče dětí, kteří nechtějí chodit do MŠ, k pravidelné docházce. Pouze znepříjemní život těm, co školku navštěvují. Ale předpoklad, že by se zavedená administrativa zrušila, je malý.

I přesto začínáme radostně a těšíme se na společné zážitky.