Příprava k zápisu do školy

04.11.2015 12:35

                           Čeká nás ZÁPIS DO ŠKOLY.Někdo na tuto událost čeká s radostí, někdo spíše se strachem. Na co se tam budou ptát? Bude to naše dítě vědět? Odpoví? Je vůbec zralé na školu? Někteří rodiče mají jasno, někteří mají pochyby. Rozhodnout o odkladu školní docházky je právo rodičů. Vzhledem k tomu, že je to důležité rozhodnutí, je třeba zvážit všechny aspekty. K  tomu by vám mohly pomoci následující informace o školní zralosti,popřípadě konzultace s námi a pokud byste ještě váhali,můžete využít možnost vyšetření odborníky v naší MŠ (viz nástěnka), abyste získali další úhel pohledu.

NA CO SE PTAJÍ U ZÁPISU?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Záleží na p. učitelce, co považuje za prioritu. Mohou se ptát na cokoli v rámci školní zralosti, nejde pouze o odpovědi na otázky, které je možné se naučit. Jde o to, aby bylo dítě celkově připraveno na to,zvládnout školu a o to se u vašich dětí po tři roky systematicky snažíme. Mateřská škola je tu od toho, aby dítě na vstup do školy připravila. Některé děti ale přesto nesplňují požadavky  na školní zralost. Co to tedy ŠKOLNÍ ZRALOST vlastně je? 
Není to v žádném případě výčet znalostí (dítě má umět to... a to...) ty potřebné jsou, ale k tomu je třeba, aby dítě mělo také určité dovednosti a hlavně, aby je dovedlo využít.
Školní zralost má více aspektů- základní je aspekt biologický, vnitřní, tedy jak je organismus vyspělý a k tomu se váže aspekt vnějšího působení (podnětů a učení). Aby se dítě vyvíjelo, je třeba, aby byly tyto dvě složky zastoupeny tedy, aby bylo dítě zralé + mělo dostatek podnětů 
(např.:ve vývoji řeči- zralost=dovednost mluvidel + působení=rozvoj slovní zásoby působením podnětného okolí
        : v oblasti rozumového rozvoje- zralost=stav úrovně smyslů /např.schopnost sluchové nebo zrakové diferenciace/a úroveň vývoje mozkové kůry+ působení okolí,podněty,učení
        :v oblasti tělesného rozvoje - zralost=tělesná konstituce a schopnost koordinace pohybu + dostatek pohybu,podněty, cvičení.......)
Škola není jen místem učení, ale i socializace. Dítě, které je sociálně nezralé, může mít problémy se začleněním se do nového kolektivu.
Nastoupí-li dítě do školy nezralé,je vystaveno dlouhodobé stresové situaci. Potom i když má dostatečný intelekt, nemůže ho využít, protože není schopné se soustředit, nestačí ostatním,dítě je unavené,přestává mít zájem o školu,mohou vzniknout zdravotní problémy. Proto je důležité objektivně posoudit, zda je dítě po všech stránkách na vstup do školy připraveno. Pokud ne, je vhodný odklad školní docházky a tím je dítěti poskytnut čas aby "dozrálo", tedy, aby  se všechny složky školní zralosti tj. zralost fyzická, psychická, sociální, emocionální a rozumová vyrovnaly.        
Školní zralost je velké téma ale zároveň individuální. Teorii je dobré znát,ale abychom dospěli k nějakým konkrétním závěrům- co je třeba rozvíjet, ve které oblasti a jak dítěti pomoci, nabízíme vám společnou besedu na toto téma,která by se uskutečnila, dle vašeho zájmu, např.v lednu.Tady nám nejde o přípravu na "zápis do školy", ale o "připravenost dítěte do školy". Proto se nenecháme stresovat datem zápisu do školy, ale včas vám ho oznámíme.

Děti jsou na zápis do školy připravené, není třeba se obávat, co bude třeba ještě s vaší spoluprací "doladíme". Na vstup do školy ale ještě připraveni nejsme, vždyť na to máme celý školní rok!