Práce na domečku - fáze omítka

15.06.2013 00:00

   Jak se dělá omítka? A jak se tam udrží? A taky můžeme plivat na domeček vodu? 

   Pan architekt Gavlovský nám opět vše vysvětlil a názorně ukázal. Počasí tentokrát stálo při nás a nám šla práce rychle od ruky. 

   Za pomoc na stavbě domečku děkujeme všem rodičům, paním učitelkám a hlavně dětem.