Podzimní sběr papíru 2013

25.09.2013 14:49

 

Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko

opět připravuje jednorázový

 

S B Ě R   P A P Í R U

 

Připravte se, prosím, na plánovaný sběr papíru

a začněte doma hromadit : -)

 

Sběr se bude týkat roztříděného papíru,

každá komodita zvlášť, pevně svázaná - noviny,

časopisy, letáky, kartony ….

 

Peníze, které Klub dostane za sběr papíru,

budou použity jako příspěvek dětem na výlet.

 

O termínu jednorázového sběru budete včas informováni (cca půlka/konec října).

 

Dotazy na tel. 603 400 276 u Lenky Hoffmannové nebo email klub.msletadylko@centrum.cz.

 

Moc všem děkujeme!