Poděkování

30.10.2011 19:20

Děkujeme panu Danu Švandovi, Krajskému koordinátorovi pro Středočeský kraj BESIP a ing. Šárce Jedličkové, Městský úřad Český Brod, za darování reflexních vest pro děti i dospělé, které jistě pomohou k bezpečnějšímu pohybu našich dětí při vycházkách. Dále za omalovánky s dopravní tématikou, výstražné terčíky a za spoustu dalších užitečných věcí, které nám pomohou naučit děti,  jak se správně chovat v silničním provozu.

DĚKUJEME !