Po měsíci

05.10.2014 20:37

Září je za námi, ve školce jsme si (někteří opět) zvykli, seznámili jsme se s novými kamarády, získali pevnou půdu pod nohama, máme za sebou (a v sobě uložené) první prožitky. U Medvíďat si zvykají i rybičky v akváriu. Jejich pozorováním se (nejen) děti obvykle zklidní, přítomnost rybiček přispívá i k rozvoji dětí a pomáhá jim v přípravě na školu. Na život. Kromě možnosti cvičit soustředěnou pozornost, kterou děti věnují těmto drobným živočichům, poskytuje akvárium podněty k rozvíjení zrakového vnímání, prostorové orientace, umožňuje rozvoj matematického myšlení… A ač ryby samy nemluví, přesto motivují děti i k řeči – k vyjadřování vlastních zážitků, pocitů i nápadů, a také k rozhovorům, k přemýšlení i ke hrám. Pravidelná péče o tvorečky, kteří se v podmínkách akvária nemohou sami o sebe postarat, u dětí posiluje vědomí sounáležitosti s přírodou a rozvoj odpovědnosti. Nyní je to odpovědnost za život několika rybiček. Jednou z ní však může být odpovědnost za vlastní život, za nejbližší (i vzdálenější) lidi i za prostředí, ve kterém všichni žijeme. Ta odpovědnost, která spolu se svobodou umožňuje člověku žít plnohodnotný a harmonický život. Ano, tak dalece mohou ovlivňovat a skutečně ovlivňují život člověka i zdánlivě nepatrné okamžiky předškolního věku. 

Od Medvíďat vám přejeme slunečný a pohodový podzim