Odraz v zrcadle

13.06.2013 10:24

Minulý měsíc jsme do naší umývárky dostali od Andrejky Cibulkové nová zrcadla (za což děkujeme). Díváme se, jak nám to sluší a jestli máme čisté pusinky. Odráží se nám tam také konec školního roku - první školní rok spolu. Jestlipak se nějak odrazilo naše úsilí na vašich dětech? Co přinesly společné hodiny strávené v mateřské škole? Věřte tomu, že pro děti je to spousta zkušeností, zážitků, poznatků a dovedností. Někdo chce vidět hmatatelné výsledky. Umí moje dítě kreslit postavu se všemi detaily nebo hlavonožce (určitý věk má svá specifika)? Naučí se moje dítě básničku? Spočítá kolik je slabik ve slově? Kterým písmenem začíná slovo? Má matematické představy, zrakové vnímání, sluchové vnímání? Dokáže převyprávět pohádku? Získalo mé dítě nějaké pohybové dovednosti? Umí barvy? Rozezná pojmy nad, pod, vzadu, vpředu, vlevo...? To vše a ještě mnohem více se snažíme vašim dětem vštěpovat. Co je však pro nás prioritní je vzdělávací oblast interpersonální, sociální - jednoduše řečeno mezilidské vztahy. Tato oblast je složitá nejen v rámci výuky mš, ale především pak v životě lidském. Co obsahuje: respektovat názor druhého, umět navazovat a rozvíjet vztahy k druhým lidem, spolupracovat ve skupině lidí, umět přijímat základní hodnoty v dané sociální skupině..... Nežijeme sami a bohužel si nemůžeme dělat to co chceme, protože tím někdy omezujeme ty druhé. Věřte, že ve třídě s 27 dětmi to platí dvojnásob. Něco optimistického - pravidla jsou naše jistota (dětí obzvlášť), že to co děláme je správné (dospělí to mají těžší). A protože si děti u Medvíďat již zvykly na pravidla a režim dne, tak čas strávený v mateřské škole je pro nás harmonickou oázou. Přejeme vám také takové letní prázdniny plné harmonie, sluníčka a zážitků. Lenka a Míša