Nocování předškoláků 2015

20.06.2015 18:47

A je tu konec. Naši předškoláci se v pátek 19. 6. 2015 definitivně rozloučili se školkou.

Nocování předškoláků je naší poslední společnou akcí. Jako tradičně, tak i letos nás rozloučením provedli skauti ze střediska Ládi Nováka, kteří

mají klubovnu na zahradě MŠ, a kterým touto cestou děkujeme. Tentokrát se z dětí a všech přítomných dospělých pomalu stávali loupežníci. Po úspěšném splnění několika úkolů, při nichž bylo třeba prokázat chytrost, tělesnou zdatnost, orientaci, obratnost a samozřejmě také odvahu (vše bylo řádně každému zaznamenáno v podobě razítka do žákovské knížky loupežnických učňů) jsme se propracovali až k loupežnickému pokladu a následně i ke klíči (a to nám dalo velkou práci), bez kterého bychom poklad neodemkli. Samozřejmě jsme se museli na té dlouhé cestě také posilnit buřtíkem a dodat si odvahu zpíváním u ohýnku za doprovodu kytar. Unavení, ale spokojení jsme se uložili ke spánku a ráno se nám vůbec nechtělo vstávat :-).

Děkujeme všem zúčastněným a přejeme krásné prázdniny.

Fotky naleznete v kalendáři akcí.