Jednorázový sběru papíru jaro 2013

02.04.2013 12:23

Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko

informuje o výsledcích
 
S B Ě R U  P A P Í R U,
 
který proběhl v březnu 2013. 
 
Bylo odvezeno 1.060 kg,
 
cena: směs 1,70 Kč/ kg, karton 0,80 Kč/kg
celková částka, kterou Klub dostane,
je ve výši 1.775 Kč
 
Peníze budou použity jako příspěvek na některý ze 

školkových výletů.

 

Děkujeme!

Na začátku června 2013 akci zase zopakujeme, budeme rády, když budete stále papír doma hromadit