Sběr papíru ve dnech 20. a 21. 3.2013

16.03.2013 20:19

   Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko

pořádá jednorázový
 

S B Ě R   P A P Í R U

Kdy: středa 20. 3. 2013 celý den
čtvrtek 21. 3. 2013 do 13:30
 
Kde: předsíňky u šaten
 
Jak: každá komodita pevně svázaná 
(noviny, časopisy, letáky, kartony)
 
Cíl: peníze vybrané za sběr papíru budou 
použity jako příspěvek dětem na 
školkový výlet
 
Dotazy: na tel. 603 400 276 (Lenka Hoffmannová) nebo 
email klub.msletadylko@centrum.cz
 
Sběr prosím noste pouze v uvedené termíny,
z kapacitních důvodů nelze papír skladovat předem.
Děkujeme za pochopení.