Dotazník

17.01.2017 10:37

Vážení rodiče,

věnujete prosím pozornost tomuto sdělení:

V rámci projektu „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“ byl vypracován pro rodiče dotazník, jehož cílem je zjistit názory rodičů na oblast školství. Zjištěné odpovědi budou důležitým podkladem pro návrhy opatření ke zlepšení situace ve školství v našem správním obvodu, které bude možné v budoucnu realizovat.

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, mohou dotazník vyplnit v tištěné podobě (bude k dispozici u třídních učitelek).

 

Dotazník je k dispozici na webu: wwww.skoly-orp-cb.eu/ -  pod názvem Dotazník spokojenosti se školou pro rodiče a BUDE PŘÍSTUPNÝ DO 31. 1. 2017. VŠECHNY ODPOVĚDI BUDOU ZPRACOVÁNY ANONYMNĚ.

Tento webový odkaz můžete rovněž zveřejnit na webových stránkách vaší školy.

 

Výsledky dotazníkového šetření budou uveřejněny v průběhu února 2017 na webové stránce projektu www.skoly-orp-cb.eu a města www.cesbrod.cz .

 

Děkujeme Vám za spolupráci a čas.