Domácí práce

27.04.2020 07:55

Vážení rodiče,

tento týden máme téma ,,Země není popelnice“.

Dne 22.4. jsme oslavili ,,MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ“(každý z nás jiným způsobem). Ale určitě alespoň zamyšlením se nad tím, co Zemi přinášíme my, aby nám to ,,Ona“ mohla několikanásobně vrátit. Snad jednou dojde opravdu ke spravedlivé rovnováze.

Mám toto téma nejraději ze všech, není důležitějšího problému. Záleží na kvalitě života a hlavně budoucnosti našich dětí a jejich dětí a nevěřili byste, co všechno, ti ,,naši“ malí rošťáci vědí, cítí, chápou, jak o všem přemýšlí a je to hlavně Vaše zásluha, protože Vy jste ten správný vzor a za to Vám děkuji.

Tak a teď k tématu:

Rozvíjení tělesné zdatnosti

-běžte na zahradu nebo otevřete okna a zacvičte si, společně s dětmi, s plastovými lahvemi (myslím, že jich máme doma habaděj, tak ať jsou alespoň na něco užitečné). Střídejte se ve vymýšlení cviků, děti to moc baví. Až se unavíte relaxujte v leže na zemi jako ,,kapky vody, které se vsakují do země a probouzí nový život“ J

Rozvíjení kognitivních (poznávacích) funkcí a schopností a řečových dovedností

-hmat, jemná motorika – a teď bychom mohli ty plastové lahve naplnit nějakým drobným materiálem (kamínky, fazole, čočka, rýže, písek, fantazii se meze nekladou) a využít ho poté jako řehtadlo nebo specifický hudební nástroj.

-schovejte dětem, např. pod šátek, přírodniny a jiné předměty denní potřeby a děti je budou hmatem rozeznávat, popisovat – rozvoj slovní zásoby,  určovat první hlásku ve slově, počet slabik – vytleskávat. 

-přibližte dětem představu planety Země. Použijte obrazového materiálu, internetu, encyklopedie.

-čím Zemi ubližujeme, jak a proč třídíme odpad, co do přírody nepatří.

-povídejte si s dětmi o tom, co dělat, abychom se mohli koupat v rybníce, v řece, ležet v trávě, chodit do lesa, na výlety a spojte to např. s procházkou kolem Jatek a okolo rybníků. Nezapomeňte na svačinu do batůžku J

Výtvarné a pracovní činnosti

-nechte rozvinout fantazii dětí a ať si do svého výtvoru zakomponují podle své představy, jak vidí planetu Zemi. Nabídněte jim dostatek obrázků jako vzoru a nechte je tvořit a dotvářet. Použít mohou mimo pastelek a vodových barev, přírodniny, obrázky k dolepení, cokoliv je napadne J

Hudební činnosti

-a teď můžeme použít naše ,,nové“ hudební nástroje z plastových lahví a hrát a zpívat co hrdlo ráčí, pouštět si písničky a nebo zavzpomínat na ty, které jsme se učili ve školce. Hrát a zpívat silně nebo slabě, pomalu nebo rychle, vesele nebo smutně….prostě se u toho parádně vydovádět

-na závěr si odpočineme a poslechneme nějakou relaxační hudbu, které je na You Tube nekonečně mnoho a při tichém poslechu můžete dětem přečíst nějakou zajímavou pohádku o planetě Zemi. Opět máte z čeho vybírat, stačí zadat do vyhledávače pohádky o Zemi J

Environmentální činnosti

-pozorujte s dětmi mraky, hádejte, co vám připomínají, obkreslujte je rukou ve vzduchu

-kdo má možnost, stavějte stavby z písku a dotvářejte je nápady z přírodnin

-pozorujte vypařování vody

-sázejte stromky, kytičky, bylinky, rostlinky, umožněte včelám, aby měly práci a my med, a pozorujte s dětmi, jak vše roste k radosti všech. Myslím na Vás. Mějte se krásně. V.H.