Domácí práce

19.04.2020 20:11

Dobrý den, doufáme, že jste všichni zdraví a mohli jste využít naší nabídky činností pro děti. Vzhledem k tomu, že od vás nemáme žádnou zpětnou vazbu, dovolíme si předpokládat, že je to proto že „není důvod ke stížnostem“ a tudíž budeme pokračovat ve stejném duchu.

 

 Z našich týdenních plánů opět vybíráme činnosti, které lze realizovat doma. Jako doplněk k tomuto textu máte ve školce připraveny pracovní listy (PL), které si můžete vydzvednout ve středu 15.4. od 9.00 do 12.00h,  za dodržení zdraví ochraňujících opatření,tj.  venku -roušky a dodržování odstupu, nebo v šatně MŠ roušky a vstup jednotlivě.

 

Dovolím si zveřejnit jeden, pro mě zásadní, důvod proč nosit roušku . Je to z úcty ke zdravotníkům, kteří při výkonu svého náročného povolání musí pracovat navlečení od hlavy k patě do neprodyšného materiálu. Proti tomu je používání roušky minimum a jde to určitě vydržet. Šetřeme lékaře, sestry a ošetřovalele a nepřidělávejme jim práci. Děkuji K.P.

 

 

 

Téma „Aprílové počasí“

 

(Pokud jste si vydzvedli PL, nedivte se, že některý neodpovídá textu. Mladší děti některé PL nemají a místo toho mají jiné, jistě se v tom zorientujete)

 

Ve školce jsme téměř každý den sledovali a popisovali počasí a spojovali ho s ročním obdobím.

Zeptejte se dětí, jaké je teď roční období a která ještě znají

 Zkuste vysvětlit dětem, co je to „aprílové počasí“.

K tomuto tématu patří i PL „Školička psaní“ -kresba jak prší

 

Co je to Apríl o tom mají děti představu, asi jste doma vyzkoušeli. Ve školce jsme si při jiné příležitosti povídali o tom že je třeba rozlišovat, co je to legrace a co je vysmívání se, co je veselé a co zlomyslné. Orientovat se v tom je složité. Zkuste si o tom s dětmi popovídat a dojít k závěru že „nebudu dělat druhému to, co by se nelíbilo mně“

  • rozšiřujeme znalosti o přírodě , rozvíjíme empatii

 

 

 Rozvíjení tělesné zdatnosti

 Ve školce využíváme možnosti hrát honičky a hry kterých se účastní více hráčů, těch je spousta. Doma tuto možnost nemáte, proto je třeba využít opět vše dostupné..

Vzhledem k pěknému počasí, jak to půjde, jděte na vycházku do přírody. Děti přitom mohou zdolávat různé překážky a terén, plnit určitá zadání-např. běžet k určitému místu, doskákat tam, jít pozpátku, uplatnit přísunný krok stranou, cval vpřed, běžet slalomem, vylézat na žebřík,....

Kolo a koloběžky také čekají.

Přirozený pohyb je základ.

 

Pro cvičení doma lze využít nabídky z médií, návodů je tam spousta.

 

Zkuste nácvik kotoulu vpřed. Ve školce jsme již dělali. Zde je třeba asistovat správným polohováním dítěte (na měkké podložce -postel, ze stoje rozkročného, ruce na podložku k nohám, hlavu mezi ruce, ohnout krk, stočit se, kotoul. Důležité je dát bradu k hrudi, pozor na krční páteř!)

 

Děvčata začala zkoušet „hvězdu“, kluci mohou posilovat „kliky“ přitahování“ dřepy“

 

 

 

 

Rozvíjení kongnitivních schopností a řečových dovedností

 

Procvičování orientace v čase

Minule jsme si říkali, co čím měříme.

Dejte dětem hádanku „Chodí celý den, ale nikam nedojde“ (hodiny)

Nechte děti, ať si pozorně prohlédnou hodiny, jaká jsou tam čísla,mohou je zkusit nakreslit, poslechnou si jak tikají, uvidí rozdíl- digitální X mechanické hodiny 

PL- uvolnění ruky

 

Je jaro a objevily se první jarní květiny. Využijte přiložený článek „Jak pampeliška roste“ a zkuste podle něj pampelišku zkoumat, popřípadě ji využít jako potravinu, nebo si uplést věneček.

-Cvičíme udržení pozornosti při četbě -  po přečtení příběhu dávejte dětem otázky- Kde rostly pampelišky? Jak se jmenovaly děti v příběhu? Proč chodily pro listy pampelišky? Jak vypadá kořen pampelišky? Jak pomáhají listy pampelišky kořínku? Co vytéká z listů a stonku pampelišky? ........pokud neznají většinu odpovědí, četbu si brzy zopakujte. Přidejte informace, třeba o tom, že pampeliška je plevel, ale je léčivá(zažívání). Má hořkou chuť. List se může použít do salátu, z květů se dělá čaj, nebo med. Ale upozornit, že nejíme všechny rostliny,některé jsou jedovaté!

 

Stejně dobře si s dětmi prohlížejte ostatní květiny. Povězte jim, které mají kořínky a které rostou z cibulky. Z přiložené vystřihovánky si s dětmi můžete vyrobit malý herbář -PL

 Nechte děti stříhat, skládat, lepit, jen jim přispějte radou jak postupovat.

Pokud budou děti chtít dále tvořit, mohou vybarvit a vystřihnout tulipány.( zkusila jsem,že lepení podle návodu nemá velký efekt) tvořivosti se ale meze nekladou, lze nalepit i na nějaký  jiný podklad, nebo dokola,....

Důležité je- kreslit, stříhat a tvořit a  po práci po sobě uklidit

Děti si osvojují nové poznatky, přitom cvičí jemnou motoriku

 

Pokud je možnost, nechte dítě starat se o nějakou rostlinu a pozorovat jak roste.

 

Ke kytičkám patří včelky. Děti vám mohou povědět proč. Rozšiřte jejich znalosti a využijte

PL -včelička a kytička.

 

 

Pro dobrou náladu si zkuste i zazpívat. Viz přiložená písnička o jaru. Pokud nezvládnete předepsanou melodii, nevadí, naučte se s dětmi text,vytleskejte si ho a nějakou melodii si vymyslete. S písničkou si mohou děti vybarvovat přidané omalovánky.

 

PL s ptáčky- je zde krátká básnička, kterou si děti jistě hned zapamatují a potom můžete hledat odpovědi na otázky dole.

 

PL-“ poslouchej  pozorně, zda jsou slova stejná, nebo jiná“

-dospělý pečlivě vyslovuje slova, dítě má poznat, zda jsou slova stejná nebo jiná. 

Cvičíme cvičíme fonematický sluch= sluch pro rozlišování hlásek, důležitý při cvičení výslovnosti a později při psaní

 

Hra „Sedí malý bobeček“ cvičí  také sluchovou diferenciaci hlásek

Dítě sedí u stolu,dospělý řekne říkanku „sedí malý bobeček, vyskočí nad stoleček, když uslyší-č-“  (k, d, p, t,c,ž,š, l....... )„

potom dospělý říká pomalu slova ,která si vymýšlí (lampa, kolo, dům, pecka, kočka), když je tam -č-, (nebo jiná určená hláska) dítě vyskočí

Můžete použít slova z  PL-“stejné nebo jiné slovo“

 

 

Další přiložené pracovní listy :

-znalost geometrických tvarů a barev

 -umět pravidelně opakovat sled prvků

(postupovat při práci na PL zleva doprava)

-početní představy

-cvičení „psaní“ /dejte pozor na držení tužky)

-poznávat slova opačného významu- protiklady (navazujeme na úkol minulého týdne)

-najít slova začínající na stejnou hlásku (ryba-rohlík,...) spojit je čarou

-cvičit cit pro rým- hledat slova, která se rýmují

- PL s písmenky-navazujeme na „Hru s písmenky“ z minulého týdne

Užívejte si jaro a zkuste většinu úkolů s dětmi splnit. Je to dobrá příprava na školu.

 

Jarní pozdrav od vašich učitelek

 

 

 

 

Děti- flétničky, zopakujte si písničky, které jsme hráli, příště zkusíme jít dál. K.P.