Domácí práce

10.04.2020 13:08

  

 

 

 Co jsme měli v plánu dělat tento týden?

  Téma napoví „Těšíme se do školy“

 

 Protože to ze známých důvodů nestihneme, zkuste doma:

(téma je pro starší děti,mladším vyberte co zvládnou)

 

 

 

Tělesná zdatnost:

 

Koulení, házení, chytání míče, chytání míče odraženého od země

-cvičíme úchop míče ,pohotovost,nebát se chytit míč, hod spodním obloukem

 

Starší děti začínají zkoušet skákání přes švihadlo- cvičíme koordinaci pohybu

 mladší d. poskoky na místě i z místa snožmo „vrabčáci“, ve dřepu „žabky“

 

Skákání panáka- děti uplatní dovednost skákání snožmo i jednonož

 

„Skákej podle ukazování“

dospělý ukazuje nataženou paží upažením vpravo, levou v levo, dopředu, dozadu

dítě skáče snožmo podle ukazování- na stranu, nebo dopředu, dozadu

 

 

Rozvíjení kongnitivních funkcí a řečových dovedností:

 

 „Jaké to je?“ - přineste si několik předmětů z domácnosti, nebo i z venku. Ukryjte je do košíčku, zakryjte šátkem.Nejdříve mohou děti hmatem hádat co je to za předmět (kamínek, šiška, větvička, lžíce, hrneček, tužka, autíčko, plyšák.......)

Potom děti hledají výraz pro pojmenování vlastnosti těchto předmětů. Jaké to je?-Př. je to tvrdé,lesklé, hladké, těžké,měkké, hebké,.................

Můžete si zapisovat body za každý výraz

 

„Řekni opak slov „ pro starší děti ( př.-malý x velký), tlustý, hodný, ošklivý,zbabělý,pilný,sytý, úzký, nízký, lehký, mokrý,prázdný,......den, světlo, bílá.......

 

„Kde je kulička“ (víčko z pet lahve) -cvičíme pozornost

Tři kelímky, pod jeden dáme kuličku, kelímky přemísťujeme, dítě má sledovat, kde je kulička.

 

„Co bys dělal kdyby?“ -pro starší- řešení modelové situace  (kdyby jsi se ztratil, kdybys si kamarád venku ublížil, kdyby tobě nebo kamarádovi někdo ubližoval, kdyby se ti zakoulel míč do silnice,...)

Vyslechneme názor dítěte,snažíme se ho dovést rozhovorem k řešení

 

„Jak to bylo dál?“ rozvíjení fantazie, uvolnění, vymýšlení si příběhu

Může hrát více lidí,. Začneme příběh, další pokračuje.

 

 

 

 

Cvičení a upevňování návyku psaní zleva doprava

„Jak to jde za sebou“ (potřebujete obrázky, třeba pexeso)

-dospělý pojmenovává obrázky, dítě je řadí před sebe zleva doprava podle „diktátu“.

Když je řada hotová,můžete si procvičit prostorové vztahy- co je před...,co je za...., mezi.....,co je první v řadě,co poslední

 

Zkuste psaní:

-dítě dostane několik pastelek a podle „diktátu“ za sebou kreslí barevné puntíky

-nakreslíte dítěti za sebou na papír tvary- např.kruh, čtverec,křížek- dítě má za úkol dokončit řádek

zkuste vymyslet podobný úkol

 

„Co dělala čára?“

-dítě dostane velký papír a jednu tužku (pastelku, fixu...). Dospělý může pustit hudbu a vymýšlí si  příběh,dítě reaguje na slova kresbou (např. Čára běžela rovně, do kopce, z kopce, skákala, točila se, tancovala po papíře, upadla, to ji rozzuřilo,vztekle lítala, unavila se, zastavila se, nakláněla se ze strany na stranu,pomalu se zase vydala dál.....)

Cvičíme uvolňování zápěstí i mysli.

 

„Hra s písmenky“

zkus nakreslit – velké E, X, K, H, P, D, J.....nejde o to, aby dítě písmenko umělo přečíst, ale, aby ho nakreslilo podle vzoru, jako znak jak ho vidí

 

„Co začíná na P? M? L? K?..........vymýšlíme slova, popř.nosíme věci

(děti by měly umět)

 

„Kam se schovalo písmenko? př. P (M, K,......)

ve slově PENÁL  (odpověď – na začátek )  KAPESNÍK(uvnitř slova, uprostřed) OKAP (na konci)

Jedná  se pouze o sluchovou hru, ne o psaní. Vymýšlejte další.

Ještě jsme to nedělali, pokud to nepůjde, tak pouze objevovat, zda je určená hláska ve slově,(zda ji tam slyšíme) nebo není

 

Hádanky pro děti , které si můžete ověřit. Budete potřebovat metr, hodiny, teploměr, váhy odměrku

 Čím měříme vzdálenost, nebo jak jsme velcí?  ( Změřte se navzájem, kdo je větší, délku pokoje,....)

Čím měříme čas?  (vyzkoušejte jak je dlouhá minuta, za jak dlouho se upeče koláč,za jak dlouho uklidíme, za jak dlouho vyroste rostlinka?...)

Čím měříme teplotu? (tělesná teplota, teplota předmětů- co jestudené- zmrzlina, co je horké-polévka, čaj)

Jak poznáme co je těžké, co je lehké?Jde to změřit? (porovnávat váhu v ruce – kámen x list papíru, vážení se na váze- kdo je doma nejtěžší? Vážení na kuchyňské váze- váží víc několik lžic mouky, nebo tuku?.....)

Jak poznáme kolik vody dát vařit do polévky,mléka do těsta,apod.(experimenty s odměrkou)

 

Vysvětlete si, co to znamená, když se řekne „všeho s mírou“

 

 

Pracovní a praktické činnosti:

 Nechte děti prostřít stůl, přitom jim připomeňte která ruka je levá, která pravá.

Dopřejte dětem, aby vám mohli pomáhat- podávání nářadí, utírání nádobí.

Půjčte dětem nůžky, ať mohou vystřihovat.

 Hrajte si s dětmi pexeso, karty, stolní hry.

Čtěte dětem každý den.

Nechte je tančit na hudbu, zpívejte si.