Vánoční hra a Betlémská spirála

05.01.2012 20:50

Ve čtvrtek 22. prosince 2011 rodiče společně s dětmi konečně odhodili předvánoční stres a nadechli se slavnostní atmosféry plné andělů, světýlek a odlesků, cinkání zvonků, zpívání koled ...
Náladu očekávání a tajemna vytvořil amatérský divadelní soubor Klika z Prahy, ve kterém účinkuje jedna aktivní maminka z naší školky. Za zpěvu koled a originálních kulis, pomocí světel a stínů dětem převyprávěli příběh narození Ježíška. Poté se děti oblékly a vydaly se na školkovou zahradu, kde je čekala cesta stříbrným labyrintem za betlémským světlem, kterou připravily kreativní "magráty" z o.s. Magráta a betlémské světlo poskytli Skauti. Průvodci a rádci byli malým poutníkům andělé v podání studentek tanečního oboru sousedící ZUŠ.

Všichni, kteří o to stáli, si do svých domovů odnesli nejen betlémské světlo, ale také slavnostní pocit, že se blíží cosi magického - Štědrý den.


Za krásný zážitek Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko děkuje:
- vedení a personálu MŠ za propůjčení prostor
- divadelnímu souboru Klika, jehož valná část dočasně unikla ze spáru bacilů
- o.s. Magráta za netradiční a krásnou instalaci labyrintu
- Skautům za poskytnutí betlémského světla
- tanečnímu oboru ZUŠ za živé anděly
Děkujeme a přejeme všem v roce 2012 především pevné zdraví, štěstí a každodenní hýčkání duše dítěte (v našich dětech i v nás samotných).

Foto:zde