Další dny u DRÁČAT

17.10.2014 10:07

Do konce září proběhla adaptace dětí v naší třídě bez větších slziček, jen pár jedinců při loučení s maminkami spustilo pláč, ale po zamávání z okna se uklidnili a zapojili do činností, které jsme si kolegyní pro ně připravily.

Zúčastnily jsme se již divadelních pohádek, které nám jezdí hrát do školky různé spolky. Pohádky se dětem líbí a vydrží se zájmem sledovat děj.