Co se děje v trávě

16.06.2020 08:45

 

 

 

Co se děje v trávě“

 

Minulý týden občas pršelo,ale dětem to vůbec nevadilo. Snažili jsme se, jak jen to šlo,vyběhnout na zahradu.Venku i uvnitř jsme zkoumali a povídali si o životě hmyzu a živočichů, kteří žijí v trávě a pod zemí. Když jsme nemohli jít ven, využili jsme knížky, které zábavnou formou píší o jejich životě “Brouk Pytlík“ a „Ferda mravenec“. Nebo jsme hledali odborné informace o jejich životě v dětské encyklopedii. Vyjmenovali jsme si , jaké známe zástupce hmyzu (včela, vosa, sršeň, komár, moucha, pavouk, sluníčko sedmitečné, mravenec, brouci, motýli, můry,....) a některých drobných živočichů které děti znají -svinky a stínky (suchozemský korýš) žížala (kroužkovec), hlemýžď (měkýš)

Povídali jsme si zda je nutné, aby byl hmyz na světě a proč (součást potravního řetězce, opylování, půdní úklidová služba sloužící k zúrodňování půdy......)

 

Ve školce nás navštívila můra, na chvilku jsme ji zavřeli do sklenice a pozorovali ji a potom ji společně pustili.

Venku děti našly a pozorovaly mravence, sluníčko sedmitečné, stínky, včelku, žížaly a hlavně hlemýždě.

 

Hráli jsme si s barvou, namalovali si půlku motýla a obtiskem vykouzlili krásně barevná křídla. Starší děti ho zvládly i vystřihnout, mladším jsme pomohly. Ve volných chvílích si děti vybarvovaly omalovánky k tématu. Kdo chtěl, mohl si vyrobit motýla jako prstovou loutku.

 

Zpívali jsme , tančili a cvičili s písněmi „Travička zelená“ „Včelka a motýl“ Dokola dokola“ „Malý pavouček“ a s říkadly „Mraveneček“ Žížalička“.

 

Starší děti se učily porovnávat velikost, řadit motýlky a květiny od největší k nejmenší, zkoušeli jsme počítat do 10 a porozumět a slovně označit řadové číslovky do 10 (první, druhý, třetí,.....).

 

Maminko, tatínku, když najdete chvilku, rozšiřujte poznatky dětí také o tuto oblast, tedy – poznatky o hmyzu. Povídejte si, pozorujte, využijte internet a knihy.

 

Prosím naučte děti pojmenovat řadové číslovky od jedné do 10 (první …..až desátý) uplatníme to jako součást textu k písni „Indiáni“ děkuji K.P.