barevný týden s chameleonem

18.09.2017 08:48

Minulý týden byly naše činnosti ve školce propojené s barvami. Četli jsme si pohádku o chameleonovi Leonovi. Ten se od svých vrstevníků lišil tím, že si nedokázal změnit svou barvu tak, aby splynul s okolním prostředím. Tato jeho nedokonalost jej nejdříve velmi trápila, protože se často cítil ohrožený a osamělý. Jednou se ale ocitl v situaci, kdy tato nedokonalost zachránila život jemu i jeho kamarádům. Díky příběhu chameleona Leona i děti zjistily, že být jiný neznamená být horší než ostatní.

Výtvarné činnosti spojené s tímto tématem sloužily k upevnění a rozšíření barevného názvosloví, rozvoji barevného vnímání a barevné paměti. Děti například hrály hru, při které chameleonovi určité barvy hledaly na jiném místě stejně barevný list bez možnosti přímého porovnání. Při další hře měly zase za úkol vytvořit svému chameleonovi takové prostředí, aby se v něm cítil bezpečně.

Výtvarné práce, které si můžete prohlédnout na nástěnkách, vznikaly tak, že nejdříve děti tupováním barev přes šablonu vytvořily svému chameleonovi prostředí. Používali jsme pouze čtyři barvy – modrou, žlutou, červenou a bílou. Všechny ostatní, které na obrázcích uvidíte, vznikly mícháním. Druhý den děti do obrázku dokreslovaly chameleona pastelkami tak, aby byl v okolním prostředí dobře schovaný.

Během těchto činností jsme mimo jiné zjistili, kdo si své dílo z předchozího dne zapamatoval (děti si měly sednout ke svému obrázku, aniž by si zkontrolovaly značku na druhé straně), jestli děti již poznají své kamarády (u obrázků, které nikdo nepoznal, jsem odhalovala jejich autora pomocí popisu) a procvičili jsme si zrakovou diferenciaci (hledali jsme, ke kterému obrázku patří která šablona).

Na fotodokumentaci z minulého týdne se můžete podívat zde.