Odhlašování stravy

Stravu /i svačinky/ je možno odhlašovat telefonicky, SMS na tel. čísle 735752533, e-mailem na zdravamskollarova.cb@seznam.cz a nově též on-line přes aplikaci iCanteen na adrese http://strav.nasejidelna.cz/0220. K dispozici je aplikace iCanteen též pro Android. Odhlásit stravu je nutné den předem do 11hod. V případě nemoci je možno oběd vyzvednout první den  ve ŠJ od 11:00 - 11:30hod do vlastních nádob, po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 735752533 !!
 
Návody zde: