Informace k zápisu pro rok 2020/2021

Co potřebujete k zápisu:

 
1/ Doklad o trvalém bydlišti dítěte: výpis z informačního systému evidence obyvatel - žádá zákonný zástupce dítěte, je nutné mít s sebou OP a rodný list dítěte
 
2/ OP zákonného zástupce
 
3/  Originál rodného listu dítěte
 
4/ Vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ  (oboustranně, tj . na jednom listu) -  lze stáhnout zde:  Žádost_o_přijeti_2020_2021.doc (38400)
 
5/ Vyjádření lékaře - lze stáhnout zdeVyjádření lékaře.docx (13,5 kB)
 
6/  Vyjádření PPP nebo SPC, pokud požadujete přijetí dítěte se speciálními potřebami.
 
Tiskopisy si lze vyzvednou v MŠ osobně 13. 4. 2020, 9.00 - 15.00 hod.. Zvoňte u hlavního vchodu.
 

Na přijetí nemá vliv pořadí přijetí žádostí.

Ve výjimečných případech lze dohodnout jiný termín na telef. čísle: 604 376 028.

 

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ v podobě registračního čísla, které bude přiděleno každému dítěti u zápisu. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ.

Záporná rozhodutí budou zaslána.

 

Pro rodiče přijatých dětí se bude konat informační schůzka. Účast nutná! Datum bude upřesněn u výsledků zápisu.

Přijaté děti se budou moci v doprovodu rodičů účastnit "zvykacích hodinek".

 

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI U ZÁPISU!

 
 

 

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

  1. děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Českém Brodě
  1. děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),
  1. ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

      Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí. 

Český Brod  1. 3. 2020