Informace k zápisu pro rok 2020/2021

 

 

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ v podobě registračního čísla, které bude přiděleno každému dítěti u zápisu. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ.

Záporná rozhodutí budou zaslána.

 

Pro rodiče přijatých dětí se bude konat informační schůzka. Účast nutná! Datum bude upřesněn u výsledků zápisu.

 

 

 

 
 

 

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

  1. děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Českém Brodě
  1. děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),
  1. ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

      Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí. 

Český Brod  1. 3. 2020