Informace k zápisu pro rok 2017/2018:

Zápis do Mateřské školy Český Brod, Kollárova 71, okres Kolín proběhne ve dnech:
 
středa 3. 5. 2017 od 10.00 - 15.00 hod.
a
čtvrtek 4. 5. 2017 od 10.00 - 13.00 hod.
 
Pro děti, které k 31. 8. 2017 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017 POVINNÉ.
 
 
CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU:
 
1/ Žádost o přijetí: LZE STÁHNOUT ZDE: Žádost_o_přijeti_2017_18.doc (36864) nebo vyzvednout v MŠ (26. 4. 2017, od 8.00 - 12.00 hod., hlavní vchod MŠ, prosím zvoňte).
 
2/ Přihláška dítěteLZE STÁHNOUT ZDE: Přihláška_MŠ_lékař.jpg (218,1 kB) str. 1 + Přihláška_MŠ_lékař_001.jpg (168,7 kB) str. 2  
 
nebo vyzvednout v MŠ 26. 4. 2017, od 8.00 - 13.00 hod. (hlavní vchod MŠ, prosím zvoňte).
 
 
KAŽDÝ VÝŠE UVEDENÝ TISKOPIS MUSÍ BÝT VYTIŠTĚN OBOUSTRANNĚ, tzn. každý má dvě strany, které musí být na jednom listu!
 
 
3/ Kopii rodného listu a jeho originál k nahlédnutí.
 
4/ Doklad o trvalém bydlišti dítěte - výpis z informačního systému evidence obyvatel - žádá zákonný zástupce dítěte (musíte mít občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, doklad vydává pošta nebo OÚ).
 
5/ Občanský průkaz zákonného zástupce.
 
 
Uvedené doklady a vyplněné a potvrzené tiskopisy si, prosím, připravte k zápisu.
Využijte příležitosti pohrát si na naší zahradě a přijďte i s Vaším dítětem.
 
Ve výjimečných případech lze dohodnout jiný termín na telefon. čísle 604 376 028.
 
Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 2017/2018:
1/ děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (561/2004 Sb.,§ 34, odst.1, v platném znění ) a děti s odkladem školní docházky
2/ děti, které k 31.10.2017 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),
3/ ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).
 
Na přijetí nemá vliv pořadí přijetí žádostí.
 
Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ v podobě registračního čísla, které bude přiděleno každému dítěti u zápisu. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ.

Záporná rozhodutí budou zaslána poštou.

 
Pro rodiče přijatých dětí se bude konat schůzka. Datum bude upřesněn u výsledků zápisu.
Přijaté děti se budou moci v doprovodu rodičů účastnit "zvykacích hodinek".
 
 
TĚŠÍME SE NA VÁS U ZÁPISU!