Informace o březnovém sběru papíru 2015

Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko

informuje o výsledcích

 

 

 

S B Ě R U   P A P Í R U,

 

který proběhl v březnu 2015 (18.-19.3.).

 

Bylo odvezeno 830 kg směs ke třídění (1,40 Kč/kg), a 50 kg karton ke třídění (0,80 Kč/kg)

 

celková částka, kterou Klub dostane,

 

je ve výši 1.202 Kč.

 

Peníze budou použity jako příspěvek na některý ze školkových výletů.

 

Děkujeme!

 

 

                                    

Ještě tento školní rok akci zase zopakujeme, budeme rády, když budete stále papír doma hromadit  J