Září :-)

10.09.2012 18:37

Tak máme po prázdninách a zase se nám školka a její třídy zaplnily dětmi.Třídu opustili dva chlapci a místo nich k nám přišli noví :-) .

Třída se proměnila a ještě proměňuje pod rukou Lucie Ulíkové,švadlenky Petry Strnadové a třídních učitelek,na což se budete moci podívat při dnu otevřených dveří při slavnosti k rozloučení se zahradou 19.9.2012.

Doufáme,že se Vám i vašim dětem bude v předělané třídě líbit.

Vaše třídní učitelky Lenka a Eliška