Výzva! Aneb kdo viděl letadlo?

15.04.2012 22:30

 

Mateřské školce Kollárova (nyní Letadýlko) se dlouhá léta říká „u letadla“. Inspirací tomuto názvu bylo skutečné malé letadlo umístěné v zahradě školky v 70. letech. Tradují se historky o tom, jak se tam letadlo dostalo, proč zmizelo apod. Bohužel se nám dosud nepodařilo v dostupných zdrojích známých a přátel objevit alespoň fotografii, která by tento fakt dokazovala.

Proto vysíláme svoji prosbu o poskytnutí jakékoliv fotodokumentace školky a školkové zahrady, zejména s důrazem na zobrazení letadla. Přivítáme rovněž informace a vzpomínky, které ozřejmí původ letadla, účel či majitele pozemku před stavbou MŠ apod.

Příspěvky do této výzvy prosím zasílejte na klub.msletadylko@centrum.cz. Veškeré materiály Vám vrátíme.

Děkujeme, že pomůžete vnést světlo do historie MŠ Letadýlko a přejeme příjemné vzpomínání!

Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko a MŠ Letadýlko

 

výzva.doc (35,5 kB)