Školní zralost

24.03.2018 21:22

Vážení rodiče, byla jsem velice pobouřena článkem, který vyšel v posledním Českobrodském zpravodaji – „Zápis do školy a screening školní zralosti“. Nejvíce mě naštvala věta o návrhu na seminář pro učitelky MŠ, kde se mají naučit metodiku rozvoje školní zralosti.

Myslím si, že v naší mateřské škole mají všechny paní učitelky potřebné vzdělání a tudíž je na pedagogické škole učili metodice.

Já jsem studovala Pedagogiku sedm let, čtyři roky předškolní pedagogiku a tři roky speciální pedagogiku. Přesto jsem absolvovala minulý rok semináře: „Předškolák v MŠ“, „Matematická pregramotnost v MŠ“ a minulý týden „Čtenářskou pregramotnost v MŠ“ v rozsahu 16 hodin. Proč? Protože celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků je povinné. Já jsem si vybrala tyto semináře záměrně, protože jsem věděla, že letos budu mít ve třídě předškoláky.

Jsou tedy Vaše děti připravené na školu? Jsou i nejsou. V životě totiž nikdy nemůžete být připraveni na všechno. Vždy vás může něco zaskočit. Já si však dovoluji tvrdit, že jsem proto, aby byly vaše děti připraveny na školu, udělala maximum. Mimo jiné jsem také individuálně cílenou činností posilovala u Vašich dětí jejich oslabenou oblast podle zprávy ze screeningu.

 • Sociální a pracovní zralost: Denně vypracovávají u stolečku samostatný úkol a při hlavní vzdělávací činnosti pracují většinou ve skupině. Snažíme se být nápomocny, aby úkol zvládly samy.
 • Řečový projev: Kdo měl problém, dostal doporučení na logopeda. V ranním kruhu děti necháváme vyprávět na různá témata. Rády vyprávějí.
 • Zrakové vnímání: Hledáme rozdíly – v řádku, ve sloupci, v prostoru, řadíme předměty – nad, pod, za, vedle
 • Geometrické tvary: Procvičovali jsme i v podobě tangramů
 • Matematické představy: Něco od Hejného, něco selským rozumem. Procvičujeme pomocí víček – odebíráme, přidáváme, počítáme
 • Rytmizace: Důležitá pro čtení. Hlavní vzdělávací činnost spojuji s hrou na klavír, tleskáním, pleskáním na tělo. Hudebně pohybové činnosti jsou důležité pro rozvoj myšlení. V těle souvisí vše se vším.
 • Sluchové vnímání: Stále procvičujeme první hlásku ve slově, rýmy i sluchovou paměť prostřednictvím básniček.
 • Opaky slov: Vystříhali jsme kartičky a skládali jsme tenký – tlustý, malý – velký, vysoký – nízký atd.
 • Pravolevá orientace: Děti si vyrobily korále a navlékly. Já jsem jim je vázala na levou ruku. Při písni – Pravá, levá, též kontroluji správnost rukou i nohou. Při pozdravu si podáváme ruku – pravou.
 • Časová orientace: Každý den si na nástěnce posunují den v týdnu. Mají zde i nakreslený koloběh celého roku.
 • Grafomotorika: Trénujeme. Dítě, které jde do školy, by mělo umět nakreslit postavu asi s osmi detaily, kreslí kosočtverec, dotkne se palcem špičky prstu (Tenhle Medvěd, ten má rád med…), vystřihuje tvary, napodobí deset písmen

A jiné a jiné věci….

Přeji Vašim dětem, aby v životě uspěly a hlavně, aby byly šťastné. Stará Lenka