Práce na domečku - fáze oplácání

02.06.2013 00:00

Předpověď počasí vyšla na 100%. Celý den pršelo až lilo. O to lépe se nám zpracovávala hlína, voda a sláma. Děti s nadšením pomáhaly šlapat bahno a poté oplácat slaměnou konstrukci budoucího domečku.