Když dne přibývá, mráz více pálívá.

05.02.2012 19:05

Na Tři krále jsme navštívili výstavu betlémů v kostele sv. Gotharda,na kterou i děti z naší školky udělaly betlém.Dráčata se podílela na výrobě oveček.Všem se nám moc výstava líbila a jeden betlém byl hezčí než druhý.

Školku navštívil KAŠPÁREK se svou pohádkou "Princezna Žabka" a děti si mohly s kašpárkem i zatancovat a zazpívat,což se jim líbilo.
Měsíc leden máme za sebou a jeho konec nám do třídy přinesl nemoci a dětí ubývalo a první týden v únoru jsme s počtem dětí klesly na 13 a postupně na 9 dětí.

Moc jim přejeme brzké uzdravení a těšíme se na ně.

Vaše a jejich třídní učitelky Eliška a Lenka