Balakryl sponzoring

18.06.2011 22:22

Jedna z dobrých zpráv posledních týdnů je, že se nám podařilo získat materiální sponzorský dar od firmy Balakryl. Dostali jsme velkou nadílku barev. Exteriérové barvy budou použity na venkovní malby na chodnících zahrady. Interiérové barvy použijeme na výmalbu jednotlivých tříd v rámci projektu "Inspirativní prostředí pro děti MŠ Kollárova".

Velký dík putuje do Balakrylu a paní Marii Hodačové Šimonovské z Privilege PR, která s námi sponzoring vyřizovala