VÍTEJTE NA NAŠEM WEBU

                

 

 

 

 

Motto:

„ Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce"

                                                                                                                                                                      Robert Fulghum

.“

 

Veškeré činnosti směřujeme k vytvoření rodinné a pohodové atmosféry. Výchovu a vzdělávání orientujeme k tomu, aby si každé dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti.